• ใหม่ล่าสุด
  เครื่องผลิตออกซิเจน Oxygen Generator รุ่น LF05A
  26,900.00 ฿
  30,000.00 ฿  (-10%)
 • ENT Diagnostic Set Series
  20,000.00 ฿
  25,000.00 ฿  (-20%)
 • Pulse Oximeter
  0.00 ฿
 • Pulse Oximeter รอเชคสินค้า
  0.00 ฿
 • เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ Fetal Doppler รุ่น FD-800C
  27,000.00 ฿
  30,500.00 ฿  (-11%)
 • Fetal Doppler รอเชคสินค้า
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • Ultrasound
  150,000.00 ฿
  170,000.00 ฿  (-12%)
 • ultrasound อัลตราซาวด์แบบรถเข็น
  230,000.00 ฿
  250,000.00 ฿  (-8%)
 • Ultrasound
  65,000.00 ฿
  120,000.00 ฿  (-46%)
 • Trolley ultrasound
  267,000.00 ฿
  320,000.00 ฿  (-17%)
 • Color Doppler ultrasound
  400,000.00 ฿
  450,000.00 ฿  (-11%)
 • Color doppler ultrasound portable
  400,000.00 ฿
  420,000.00 ฿  (-5%)
 • Defibrillator monophasic
  68,000.00 ฿
  72,000.00 ฿  (-6%)
 • Defibrillator biphasic
  89,000.00 ฿
  92,000.00 ฿  (-3%)
 • Defibrillation Monophasic
  145,000.00 ฿
  165,000.00 ฿  (-12%)
 • Defibrillation Biphasic
  163,000.00 ฿
  185,000.00 ฿  (-12%)
 • Defibrilation Monophasic
  181,000.00 ฿
  200,000.00 ฿  (-10%)
 • Defibrillation Biphasic
  207,000.00 ฿
  235,000.00 ฿  (-12%)
 • AED: Automatic External Defibrillator
  77,700.00 ฿
  110,000.00 ฿  (-29%)
 • รถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้าไต่บันได
  64,400.00 ฿
  75,000.00 ฿  (-14%)
 • Electrosurgical Generator เครื่องจี้ไฟฟ้า
  118,000.00 ฿
  130,000.00 ฿  (-9%)
 • Patient monitor 12.1"
  39,000.00 ฿
  41,000.00 ฿  (-5%)
 • รถเข็นฉุกเฉิน (Emergency Trolley)
  30,000.00 ฿
  33,000.00 ฿  (-9%)
 • 3 Channel EKG
  27,500.00 ฿
  30,500.00 ฿  (-10%)