- - - - -  ยินดีต้อนรับ - - - - -

------------------------------------------------

HD Multishop

 

บริษัท บางกอก เอชดี จำกัด เป็นบริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

อุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับคลินิกชุมชนอบอุ่น และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการต่างๆ

 

อาทิเช่น   

 

- อุปกรณ์การแพทย์ทั่วไป
- อุปกรณ์ดูแลสุขภาพ
- อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
- อุปกรณ์สำหรับการเอกซเรย์
- อุปกรณ์ทำฟันและยูนิตฟัน 
 
 --------------------------------------------------------------------------------