• เตียงตรวจสูตินรีเวชไฟฟ้า
  150,000.00 ฿
  170,000.00 ฿  (-12%)
 • เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ไก
  40,000.00 ฿
  42,000.00 ฿  (-5%)
 • เตียงตรวจสูตินรีเวชไฟฟ้า
  100,000.00 ฿
  120,000.00 ฿  (-17%)
 • เตียงไฟฟ้าตรวจ PAP smear
  70,000.00 ฿
  75,000.00 ฿  (-7%)