• เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ทางหู (Digital Ear Thermometer)
    1,200.00 ฿
    1,500.00 ฿  (-20%)