วิธีการสั่งซื้อ

ท่านสามารถเลือกสั่งซื้อสินค้าโดยวิธี ดังนี้

  1. กดเลือกสินค้าลงใน "ตะกร้าสินค้า" ของท่าน 
  2. เมื่อได้สินค้าครบตามต้องการแล้ว กดปุ่ม "สั่งสินค้า"
  3. ตรวจสอบรายการและจำนวนสินค้าของท่าน จากนั้น กด "ดำเนินการต่อ" 
  4. กรอกรายละเอียด ข้อมูลผู้รับ ข้อมูลการจัดส่ง จากนั้น กด "บันทึก"
  5. เลือกวิธีการชำระเงิน "โอนเงิน" 
  6. ตรวจสอบรายการสินค้าและราคารวมของท่าน อีกครั้ง จากนั้น กด "ยืนยันการสั่งซื้อ"

 

หรือ หากพบปัญหา ข้อสงสัย

สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

095-960-6120 หรือ 081-408-9575