ชุดทดสอบการตั้งครรภ์

รหัสสินค้า : HCG01

ราคา

79.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 79.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ชุดทดสอบการตั้งครรภ์


เป็นชุดทดสอบขั้นตอนเดียว ใช้ตรวจหาฮอร์โมน Human Chorionic Gonadotropin (HCG) ในปัสสาวะ

สามาตรตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนตั้งแต่ 25 mlU/ml ขึ้นไป โดยใช้หลักการ immunochromatographic assay


ชุดทดสอบประกอบด้วย

1.ชุดทดสอบ 2.คู่มือการใช้และการอ่านผลการทดสอบ (ด้านหลังซองผลิตภัณฑ์)


รายละเอียด

Lot no : HCG - 2201123

Exp : 2022-11-19